РИОСВ-Смолян спаси три птици от защитен вид

РИОСВ-Смолян спаси три птици от защитен вид

В периода от 22 август до 4 септември, експерти на РИОСВ-Смолян и граждани помогнаха на 3 броя млади екземпляри от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia), намерени в село Кочан, община Сатовча и село Вранинци, община Мадан. И трите щъркела са без видими наранявания, като екземплярите открити в село Кочан са изпратени за доотглеждане в Спасителен център за диви животни в град Стара Загора, а третият екземпляр, открит на 3 септември в село Вранинци ще бъде освободен в естествена среда.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е защитен вид, включен в Приложение 3 от ЗБР. Законът забранява улавянето и унищожаването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкции в размер от 100 до 5000 лева.

Вирни се горе