РИОСВ – Смолян спаси птица от вида Орел змияр

РИОСВ – Смолян спаси птица от вида Орел змияр

РИОСВ – Смолян спаси птица от вида Орел змияр (Circaetus gallicus). Експерти от РИОСВ – Смолян и служители на община Сатовча спасиха птица от вида Орел змияр (Circaetus gallicus). След получен сигнал на пети август за намерена птица в село Крибул, община Сатовча, експерти извършиха първоначален оглед. При проверката е установено, че птицата е със счупено крило. Изпратена е в Спасителен център за диви животни в Стара Загора.

Орелът змияр (Circaetus gallicus) е дневна граблива птица от Разред Соколоподобни (Falconiformes), включен в Червената книга на България и Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.

Вирни се горе