РИОСВ – Смолян провери 10 сигнала за щети от мечки от началото на годината

РИОСВ – Смолян провери 10 сигнала за щети от мечки от началото на годината

От началото на 2023 година, РИОСВ – Смолян е извършила проверки на общо 10 сигнала за щети от кафява мечка. При 7 от случаите са установени щети върху селскостопанско имущество (селскостопански животни).

За поредна година най-голям брой от регистрираните в инспекцията щети са на територията на Държавно горско стопанство Смилян, където до момента са регистрирани нападения над 7 говеда. За всички констатирани щети са изготвени предложения за обезщетение на собствениците.

С оглед високите температури, необичайни за този период от годината, първите за 2023 година щети са регистрирани още през месец януари. През този период на годината, нападенията на мечки над селскостопански животни се дължат на липсата на хранителна база и загуба на тегло на екземплярите през зимните месеци .

За недопускане на нападения от мечки над селскостопанско имущество РИОСВ – Смолян призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.

Вирни се горе