РИОСВ – Смолян откри процедура по обявяването на четири дървета за защитени

РИОСВ – Смолян откри процедура по обявяването на четири дървета за защитени

РИОСВ – Смолян стартира процедура по обявяването на четири дървета на територията на община Борино за защитени. Дърветата са от вида Бук (Fagus sylvatica), Черен бор (Pinus nigra) и Смърч (Picea abies). Един от буковете, намиращи в землището на село Буйново, община Борино е на възраст около 300 години и диаметър над 130 сантиметра. Процедурата по обявяването им е по предложение от Сдружение „Био-Б-Еко“ село Борино. След запознаване с предложението и проверка на терен, документите са изпратени до Министъра на околната среда и водите за обявяването на дърветата за вековни.

Вирни се горе