РИОСВ – Смолян отбеляза Деня на Земята - 22 април

РИОСВ – Смолян отбеляза Деня на Земята - 22 април

Над 500 деца и възрастни от община Смолян отбелязаха Деня на Земята – 22 април. Инициативите на РИОСВ – Смолян стартираха в началото на месец април със съвместна кампания на инспекцията, Община Смолян и Държавно горско стопанство – Смилян. В рамките на почистването под мотото „Да направим нашето населено място по-добро място за живот“, 15 образователни институции на територията на град Смолян и селата Смилян, Широка лъка и Търън почистиха замърсени с отпадъци площи. За облагородяване на дворните пространства на училищата и детските градини взели участие в инициативата, ЮЦДП ТП „ДГС – Смилян“ предостави фиданки от вида Обикновен смърч, със засаждането на които децата дадоха своя принос към по-чиста градска среда и по-чист въздух.

На 13 и 21 април на гости на инспекцията бяха ученици на ОУ „Стою Шишков“ село Търън и ОУ „Иван Вазов“ град Смолян. Децата научиха как могат да дадат принос към опазването на околната среда и сами изрисуваха своите текстилни торбички за пазаруване. Като крачка към намаляването на използваните в ежедневието ни найлонови торбички за хранителни стоки за еднократна употреба, на 21 април всички посетители на центъра за административно обслужване към РИОСВ – Смолян, получиха текстилна торбичка подарък от инспекцията.

Вирни се горе