РИОСВ – Смолян осъществи контрол при отстрел на мечка в района на ДЛС - Извора

РИОСВ – Смолян осъществи контрол при отстрел на мечка в района на ДЛС - Извора

РИОСВ – Смолян осъществи контрол при отстрел на мечка в района на ДЛС – Извора,съобщи Екатерина Гаджева. Всички условия в  разрешителното са спазени, показва проверката на инспекцията. Мечката е на възраст около 20 години, около 280 килограма, мъжка. Същото животно през годините е нанесло поредица от щети, най – вече на дивеча и техническите съоръжения на стопанството Отсрела е извършен от правоспособен ловец. Като изпълнение на условията в разрешителното е закупен и 1 фотокапан. Целта е събраната от него информация да се използва за мониторинг на кафява мечка на територията на стопанството.

Вирни се горе