РИОСВ и библиотеката в Смолян с предизвикателство за Европейския ден на НАТУРА 2000 и Деня на биологичното разнообразие

РИОСВ и библиотеката в Смолян с предизвикателство за Европейския ден на НАТУРА 2000 и Деня на биологичното разнообразие

РИОСВ – Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“, обявяват конкурс за литературно произведение на тема „Биоразнообразието – Богатството на Родопите“. Конкурсът е част от инициативите на еко инспекцията по повод Европейския ден на НАТУРА 2000 – 21 май и Деня на биологичното разнообразие – 22 май и цели популяризирането на НАТУРА 2000 и повишаване информираността на обществото по отношение на защитените растителни и животински видове в Родопите. Организаторите призовават всички млади хора с интерес към литературата и екологията, да споделят своите мнения, разсъждения и препоръки, свързани с екологичното равновесие, опазването на биологичното разнообразие и връзката човек-природа чрез литературни творби (есе, разказ или стихотворение), като в срок до 31 май предадат своите произведения на място в библиотеката, по пощата на адрес: 4700, град Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 7, отдел „Обща читалня и МЗС“ или на имейл: smlibchit@abv.bg. Всички отличили се творби, ще бъдат наградени на 8 юни 2022г.

riosv

Вирни се горе