РИОКОЗ търси опасни китайски детски одеала

РИОКОЗ търси опасни китайски детски одеала

Министерство на здравеопазването разпореди на РИОКОЗ в страната извършването на проверки за опасни китайски стоки, открити на територията на Европейския съюз.

Това стана след постъпила информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX – система за обмен на информация и ранно оповестяване

Здравните инспектори ще следят дали в търговската мрежа има спални чували и детски одеала, китайско производство. Сред другите опасни стоки е пластмасов пепелник, маркери и бижута.

При извършен анализ са били установени върхови стойности на токсичния Нонан (R10 ), циклохексан, който е запалим и вреден при вдишване и контакт с кожата. Проверката ще продължи до 26 февруари, когато ще бъдат изнесени и резултатите.

Вирни се горе