РИОКОЗ и РИОСВ Смолян с обща инициатива по повод 22 април-Ден на Земята

РИОКОЗ и РИОСВ Смолян с обща инициатива по повод 22 април-Ден на Земята

Специалисти от РИОКОЗ и РИОСВ-Смолян обучиха над 200 деца за ролята на водата за здравето на хората,съобщиха от РИОКОЗ Смолян. Над 200 ученици от първи до четвърти клас на I СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” и ОДМЦ гр.Смолян са обучени от специалисти на РИОКОЗ и РИОСВ по темата: „Водата- източник на здраве”. Съвместната инициатива е по повод 22 април – Ден на Земята и има за цел да покаже на децата как сами могат да допринесат за по – чиста и здравословна околна среда. След прожекцията на анимационния филм на МОСВ „Флупи ”, специалистите от двете инспекции обърнаха внимание върху ролята на водата за здравето на хората и как пиенето на замърсена вода, приемането на замърсена храна и недобрата лична хигиена могат да разболеят всеки. Децата, обхванати с обучението рисуваха по темата „Здрава природа – здраво дете”. Творбите им ще бъдат подредени в залите на РИОКОЗ, РИОСВ и ОДМЦ гр. Смолян.

Вирни се горе