РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЩЕ РЕАЛИЗИРА ДВА ПРОЕКТА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЩЕ РЕАЛИЗИРА ДВА ПРОЕКТА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ – СМОЛЯН ЩЕ РЕАЛИЗИРА ДВЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Проектът „Осигуряване оптимален климатичен режим за съхраняване на музейните ценности от Централните Родопи “ е одобрен за финансиране от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии.

Проектът „Научно издание 110 години от Балканската война – Средногорец, Серафимов, Свободата на Родопите“ е одобрен за финансиране от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, Тема 3: Събития, организирани от музеи и художествени галерии в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства.

Вирни се горе