РИМ „Стою Шишков“ и къща музей „Ласло Наги“ обявяват конкурс за есе посветен на 3 март

РИМ „Стою Шишков“ и къща музей „Ласло Наги“  обявяват конкурс за есе посветен на 3 март

Регионален конкурс за стихотворение, есе и рисунка, посветен на

3 март – Национален празник на Република България,

на тема: “Духът на свободна България”

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до XII клас, обучаващи се в училища на територията на област Смолян.

Всеки участник в конкурса може да представи по една творба в трите категории:

• Стихотворение;

• Есе;

• Рисунка – творбите трябва да бъдат във формат А4 (21 х 29,7см ) или 35 х 50 см. Приемат се само творби, изпълнени в графичен материал или живописна техника, върху хартия. Няма да бъдат журирани творби с дигитална обработка. Всеки участник може да представи по 1 рисунка. В творбите трябва да бъдат разгърнати представите за Освобождението на България – паметно място, личност или събитие.

Участниците в конкурса се разделят в три възрастови групи за всяка от конкурсните категории:

 I-ва група – от I до IV клас;

 II-ра група – от V до VII клас;

 III-та група – VIII до XII клас.

За всяка възрастова група във всяка от категориите: стихотворение, есе и рисунка, ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и специални награди.

В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии.

В конкурса се допускат творби, пристигнали не по-късно от 27 февруари 2023 г. и изпратени на e-mail: rim.smolyan@gmail.com или на адрес:

Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ №3, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

• Имена на участника;

• Клас и учебно заведение;

• Телефон за връзка;

• Преподавател.

Компетентно жури ще класира творбите и ще оповести резултатите.

Личните данни на участниците ще бъдат обработени и използвани единствено за целите и осъществяването на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на ЦПЛР „Център за работа с деца“.

Трите имена, класа и населеното място на учениците ще бъдат публикувани на страниците на музея в интернет. Снимки или видеозаписи, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел и в други електронни и печатни медии.

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян

Вирни се горе