Резултатите от Преброяване 2021: Населението на България е 6 519 789

Резултатите от Преброяване 2021: Населението на България е 6 519 789

За 10 години е намаляло с 844 781 души

Населението на България към 7 септември 2021 г. е 6 519 789, съобщиха днес от НСИ, обявявайки окончателните данни от Преброяване 2021.

Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже.

В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

В периода между последните две преброявания (2011-2021 г.) населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5%.

18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 г.

Населението в област Смолян е намаляло с 25 468 души в рамките на последните десет години, отчита Националната статистика. През 2011 година в региона са живели 121 752 души, докато през септември м.г. жителите на областта са 96 284.

Вирни се горе