Реновират тенис кортове в Чепеларе

Реновират тенис кортове в Чепеларе

Напълно ще се реновират тенис кортове в гр. Чепеларе. Общинският спортен комплекс ще грейне като нов през новата 2023-та година!

На 06.10.2022 г. беше входиран проект „Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в Община #Чепеларе“ към Министерство на младежта и спорта.

Община Чепеларе получи одобрение за изпълнение на внесеното проектно предложение и подписа Договор за финансово подпомагане 23-00-199 на 21.12.2022 г. в размер на 624 124,82 лв., със срок за изпълнение 12 месеца.

Благодарение на предоставената от Държавния бюджет финансова подкрепа ще бъде осъществена оснавната цел на проекта, а именно да допринесе за осигуряването на подходяща инфраструктура, която да доведе до създаване на по-добри условия за спорт, отдих и туризъм в община Чепеларе.

Реализацията му ще подпомогне в краткосрочен план за разрешаването на проблема с неотговарящата на съвременните нужди и изисквания спортна инфраструктура в общината, а в дългосрочен план ще доведе до постигане на икономическите и социални цели на общината.

Проектът „Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в Община Чепеларе“ предвижда изпълнение на множество строително – ремонтни дейности и съвременни решения.

В дългосрочен план резултатите от проекта ще се отразят и върху нарастващия брой туристи и гости на община Чепеларе, които ще имат възможност да съчетаят престоя си с допълнителна физическа активност, наслаждавайки се на любим спорт в съвременен спортен комплекс.

Вирни се горе