Реновираха детската градина в Борино

Реновираха детската градина в Борино

Тържествено беше открита обновената целодневна детска градина “Радост” в #Борино, информира Общинската администрация.

На събитието присъстваха кметът на Община Борино Мустафа Караахмед, ръководството на детската градина, родители и гости.

С изпълнението на проекта се цели подобряване на средата за обучение, отдих и игра на най-малките жители на Борино.

Община Борино инвестира близо 5 млн. лева в инфраструктура

Припомняме, че кметът на Борино и МРРБ подписаха споразумение за финансиране на обект „Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на река Аджиларска до ПСПВ с.Ягодина”.

Проектът е на обща стойност от 2 768 000 лева без ДДС.

С ПМС бяха отпуснати и 2 097 000 лв. за изграждане на три подпорни стени за укрепване на път с.Тешел – с. Ягодина – с. Буйново – с. Кожари.

Община Борино изказва своята благодарност съм Служебното правителство и екипът на МРРБ за това, че макар и с голямо закъснение двата значими за Община Борино проекта са финансирани.

borino

Вирни се горе