Ремонтират уличната мрежа в Борино, Ягодина и Буйново по проект

 Ремонтират уличната мрежа в Борино, Ягодина и Буйново по проект

Между ДФЗ Сдружение местна инициативна група Високи Западни Родопи – #Борино – Доспат – Сърница и Община Борино е сключен договор за реконструкция и рехабилитация на улица “Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в село Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78) в село Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в село Буйново на територията на Община Борино.

Стойността на проекта е 278 903,48 лева без ДДС. Безвъзмездната финансова помощ се продоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът цели подобряване на общинската улична мрежа, подобряване на транспортните и комуникационни връзки в населеното място, осигуряване на по-добри условия за живот и труд, създаване на предпоставки за развитие на бизнес средата, увеличаване на заетостта и доходите на населението и развитие на туризма.

Снимка: SMOLYANNEWS.COM

Вирни се горе