Ремонтират редица улици в Доспат

Ремонтират редица улици в Доспат

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев обяви провеждането на Процедура с предмет: „Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за предоставяне на дългосрочен общински дълг (кредит) на община Доспат в размер на 2 200 000 лв.“.

Поемането на общинския дълг в размер на 2 200 000 лева е в изпълнение на Решение № 437, Протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Доспат, проведено на 31.03.2022 г.

Обектите на финансиране, съгласно решението на общински съвет #Доспат са следните:

  1. Погасяване на сумите по изпълнителни дела, заведени от кредитори на община Доспат чрез Частни съдебни изпълнители (ЧСИ).

  2. Погасяване на безлихвен заем от Министерство на финансите в размер на 642 000 лв.

  3. Остатъка от средствата да се ползва за изграждане, реконструкция и/или асфалтиране на улици или част от улици в населените места на община Доспат, по предложение на Възложителя, както следва:

Село Бръщен

Улица „Пирин” от О.Т. 15а до О.Т. 15 к

Село Змейца

Улицата свързваща ул. „Еверест” при о.т. с ул. „Родопи”, в частта й над ресторанта, улица “Победа” (под Здравко Кечев към Данаил Хаджиев)

Село Црънча

Улица „Изгрев“, (живеят семейства без достъп да път), изграждане на нова улица откъм улица „Васил Левски“

Село Любча

Подхода от улица „Свобода” към Трафопоста

Село Късак

Улица „Орхидея”

Улица „Диамант”

Село Чавдар

Улица „Обиколна” от О.Т. 5 до улица “Родопи №12

Град Доспат

Улица „Крайбрежна”- Първи етап

Село Барутин

Улица „Тракия”

Повече информация може да получите на официалния сайт на Община Доспат.

Вирни се горе