Ремонтират физкултурните салони на ОУ "Стою Шишков" и СУ "Отец Паисий" в Смолян

Ремонтират физкултурните салони на ОУ "Стою Шишков" и СУ "Отец Паисий" в Смолян

Ремонтират основно физкултурните салони на ОУ "Стою Шишков“ и СУ "Отец Паисий“ в Смолян. Това стана ясно на днешното заседание на Общински съвет – Смолян, на което съветниците дадоха съгласието си общината да осигури допълнително финансиране на двете училища в размер на 276 676 лв., за да може да зе изпълнят предвидените дейности по програмата.

Общият бюджет на проектното предложение (вкл. оборудване и обзавеждане) за ОУ "Стою Шишков“ е 725 684,00 лв., а за СУ "Отец Паисий“ – 750 992,00 лв. Максималният размер на безвъзмездното финансиране, допустим за един проект е 600 000,00 лв. На етап кандидатстване не се изисква решение на общински съвет, но след одобряването следва да се осигури допълнително финансиране в размер на 125 684,00 лв. за ОУ "Стою Шишков“ –гр. Смолян и 150 992,00 лв. за СУ "Отец Паисий“ – гр. Смолян.

Крайният срок за изпълнение и отчитане на одобрените дейности е 31.12.2027 г., съгласно Решение №103 от 15.02.2024 г. на Министерския съвет.

Вирни се горе