Ремонтират читалището в с.Любча по проект

Ремонтират читалището в с.Любча по проект

Сградата на Народно читалище „Г. С. Раковски – 1934” с. Любча е построена през 1966г.-1967г., в която се помещава Кметството и пощата. От построяването й до сега не е ремонтирана, поради което в нея са се появили много течове и беше много амортизирана. Ремонта на сградата беше започнат още от началото на м. юли и продължава до сега. Строителна бригада работи по проект за отводняване, укрепване и саниране на част от сградата. Проекта е одобрен от Областната комисия по бедствия и аварии още през 2011г. Тъй като покривната конструкция беше в окаяно състояние, но не беше включена в проекта, Общината със собствени средства и работници извършва основен ремонт на целия покрив. Така сградата цялостно се ремонтира основно и променя облика си като административна сграда в центъра на с. Любча, съобщиха от Кметство с.Любча, община Доспат.

Вирни се горе