МРРБ ще финансира реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане край с.Ягодина

МРРБ ще финансира реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане край с.Ягодина

На 25.10.2022г. кметът на Община Борино и Министерството на регионалното развитие и благоустройството / МРРБ/ подписаха споразумение за финансиране на обект :„Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р.Аджиларска до ПСПВ с.Ягодина на обща стойност 2 768 000 лв без ДДС.

С ПМС бяха отпуснати и 2 097 000 лв за изграждане на три подпорни стени за укрепване на път с.Тешел – с. Ягодина - с. Буйново - с. Кожари.

Община #Борино изказва своята благодарност съм Служебното правителство и екипът на МРРБ за това, че макар и с голямо закъснение двата значими за Община Борино проекта са финансирани, съобщиха от администрацията..

Вирни се горе