Регионална стопанска камара – Смолян е партньор по проект по програма „Балкани – Средиземно Море“ 2014 – 2020

Регионална стопанска камара – Смолян е партньор по проект по програма „Балкани – Средиземно Море“ 2014 – 2020

Регионална стопанска камара – Смолян е партньор по проект „Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations “ с акроним SCOPE и се изпълнява по програма „Балкани – Средиземно Море“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни (повече информация на https://scope-app.net/platform/ )

В рамките на проекта на 03.06.2022 (петък) в зала 201 на Областна администрация – Смолян се провежда национално комуникационно събитие, домакин на което е Регионална стопанска камара – Смолян. Партньори по проекта са Център за изследвания и технологии – Гръцки институт по транспорт (GR), Университет Аристотел - Солун (GR), Камара на професионалистите - Солун (GR), Българска търговско-промишлена палата (BG), Регионална стопанска камара - Смолян (BG), Министерство на икономиката и транспорта – Тирана (AL), Търговско-промишлена палата - Тирана (AL).

Основната цел на проект SCOPE е подобряване състоянието на сухопътния товарен транспорт в региона на Балканите и Средиземно море, като за целта партньорите са разработили транснационална, иновативна и пазарно-ориентирана платформа, която да улеснява споделените услуги в товарния автомобилен транспорт, чрез ефективно свързване на дейностите на изпращачи (товародатели) и превозвачи. Очаква се платформата се очаква да предостави на потребителите си, по-специално МСП, достъп до нови пазари и клиенти. Предлаганите услуги ще бъдат с добавена стойност и ще отговарят на нуждите и изискванията на своите потребители.

В резултат на проекта, товародателите ще имат по-добър достъп до услугите за товарен автомобилен транспорт, по-специално LTL пратки, които често са скъпи и непредпочитани от превозвачите. За превозвачите, употребата на платформата се очаква да доведе до по-добро използване на капацитета на автомобилния парк, подобрена ефективност на превозвания товар и използваното гориво, намаляване на празните курсове (пътуване без товар), подобрени приходи и реклама.

Проект: “Shared freight transport services connecting shipper and carrier operations”, с акроним SCOPE се изпълнява по програма „Балкани – Средиземно Море“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни.

Регионална стопанска камара – Смолян

Вирни се горе