Регионална кръгла маса на тема „Качеството на въздуха в област Смолян – проблеми и възможни решения за по-добро здраве“ ще се проведе в Смолян

Регионална кръгла маса на тема „Качеството на въздуха в област Смолян  – проблеми и възможни решения за по-добро здраве“ ще се проведе в Смолян

Регионална кръгла маса на тема „Качеството на въздуха в област Смолян – проблеми и възможни решения за по-добро здраве“ ще се проведе в Смолян на 25 март 2022 г.

Кръглата маса се организира съвместно от НЧ “Проф д-р Ас. Златаров 1927” – с Смилян и Община Смолян, с подкрепата на Национална мрежа “Въздух за децата” и проект “City Exchange”. Тя ще се проведе на 25 март 2022 г, от 10.30 ч. в Конферентна зала на РИОСВ – Смолян (ул. “Дичо Петров” №16).

Целта на кръглата маса е да бъдат представени:

1) проблематиката по темата в община Смолян и съседните на нея общини от гледна точка на местните власти, регионалните институции със съответни компетенции – РЗИ, РИОСВ и на гражданските организации,

2) Мерките за справяне с проблемите, които местните власти предприемат (общински програми за достигане на утвърдените норми за КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ) и действащи проекти на общините за намаляване замърсяването на атмосферния въздух);

3) Възможности за финансиране на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по оперативни програми в периода 2021-2027 и Планът за икономическо възстановяване и развитие.

Събитието е отворено за участие на граждани и граждански организации. Предвид ограниченият брой места в залата и с цел спазване на противоепидемичните мерки, желаещите да вземат участие присъствено следва да заявят това на имейл chitalishte_smilyan@mail.bg до края на работния ден на 22.03.2022 г.

Ето и предварителният дневен ред 10.00 ч – 10.30 ч Регистрация на участници в срещата

10.30 ч. Откриване. Въвеждащи думи от организаторите Община Смолян и НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“-Смилян

10.40 ч. Качеството на въздуха в общините от Област Смолян – норма и отклонения, източници на замърсяване – РИОСВ-Смолян

11.00 ч. Обзор на заболеваемостта в Община Смолян и съседните на нея общини, в резултат от качеството на въздуха в съответните територии – РЗИ-Смолян

11.20 ч. Общински програми за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух и други планирани мерки и мерки в етап на реализация от местните власти (Община Смолян, Община Чепеларе, Община Девин, Община Рудозем, Община Мадан, Община Баните)

12.20 ч. Кафе пауза и кетъринг

13-00 ч. С какво можем ние, гражданите, да допринесем за по-чист въздух в нашите населени места? Добрите примери – Дискусия с участието на представените в събитието граждански организации. Модератор

14.00 ч. „Възможности за финансиране на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по оперативни програми в периода 2021-2027 и по Планът за възстановяване и развитие““- видео-връзка и презентация в реално време от представител на ОП „Околна среда“, МОСВ.

14.30 ч. Обсъждане на проект Декларация от участниците в събитието „Заедно за по-чист въздух, за по-добро здраве на живеещите в нашата община“ – Модератор

15.00 ч. Последващи действия.

Заключителни думи.

Вирни се горе