Регионална конференция на тема: "Достижения на работните места за опазване на нематериалното културно наследство" се проведе в Смолян

Регионална конференция на тема: "Достижения на  работните  места за опазване на нематериалното културно наследство" се проведе в Смолян

По инициатива на РЕКИЦ “Читалища” Смолян, със съдействието на Министерство на културата, областни и общински администрации, с участие на над 90 читалищни ръководства от област Смолян и експерти от РИМ “Стою Шишков“ и РБ „Николай Вранчев“ се проведе регионална конференция на тема:

"Достижения на работните места за опазване на нематериалното културно наследство", съобщи Недялка Мачокова - ръководител РЕКИЦ “Читалища“ в Смолян.

Целта е:

В Европейска година на образованието, респективно 2023-та е и година на уменията, да се увеличи информираността, и популяризиране достижения на работните места за опазване на нематериалното културно наследство в работата на читалищните ръководства.

Конференцията е заключителен етап от дейности реализирани от читалища област Смолян посветени на Двадесетата годишнина от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, приета от тридесет и втората сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 17 октомври 2003 г.

Връчиха се Грамоти и награди на читалища реализирали дейности и популяризирани на специалната уебстраница на Конвенцията от 2003 г., посветена на годишнината като:

НЧ “Пробуда 1903“, НЧ“Искра 1957“с.Виево, НЧ „Родопска просвета – 1923” град Девин, НЧ “Георги С. Раковски“, с. Мугла, НЧ“Наука 1928 с. Солища, НЧ“Кирил Маджаров 1866“,гр. Смолян, кв. Устово.

Грамоти за цялостна дейност получиха и НЧ:Христо Ботев 1871“, гр.Смолян и НЧ“Орфееви гори 1870“,р.Смолян кв.Райково.

В хода на конференцията се представи книгата „Арменски народни приказки“, на автора д.н.Силва Налбантян-Хачерян.

Дискутираха се темите за:

Междуинституционален диалог.Община – читалища /Мадан/

Читалищния живот в област Смолян – спектър от дейности и предизвикателства;

Фестивалите -място за споделяне на култура и общуване;

Указания за годишно разпределение на държавни субсидии;

За творчески изяви на национални и международни събития бяха наградени млади дарования с Грамоти от ръководителят на РЕКИЦ“Читалища“,Недялка Мачокова и флашки от Джема Зечири- управител на фирма за компютърна техника, както следва:

Деца таланти от НЧ“Иван Вазов 1999“, гр.Мадан:Валерия Делчева, Кристианя Димитрова, Карина Минчева,Ивалина Атанасова,Семира Керменова и Йоана Шемширова и представители от НЧ“Георги С. Раковски 1947“,с.Мугла:Ивон Хаджийска и Лъчезар Пейчев .

Взе се решение за реализиране на нови подходи за комуникация и съвместни дейности на читалищата в динамично променяща се среда.

Поставиха се и акценти на дейности за следваща конференция -2024 г. на тема:

„Иновативното цифрово- читалище в 21 век! Дигитализация и изкуствен интелект“.

-Участие в Национална система „Живи човешки съкровища България“ 2024;

-Европейски избори 2024 г. 6 – 9 юни 2024 г.;

-Регионален празник на читалищната дейност.

net

rekit

Вирни се горе