Регионална информационна кампания се провежда за Световния ден за борба с рака

Регионална информационна кампания се провежда за Световния ден за борба с рака

По повод 4 февруари, Световен ден за борба с рака, в област Смолян се реализира информационна кампания за превенция на онкологичните заболявания. Тя е с мото „Погрижи се – намали риска!“, инициирана е от РЗИ и протича в партньорство с общинските администрации. От 1 – 6 февруари видеостените на открито в Смолян и Девин ще запознаят граждани и гости с презентация за значението на начина ни на живот за предпазване от болестта. Електронна брошура на същата тема е достъпна и чрез официалните фейсбук страници на общините в региона.

В инициативата се включва и Регионална библиотека „Николай Вранчев“ в Смолян. На вниманието на читателите е аранжирана селекция от популярни издания, посветени на здравословния живот в полза на предпазването и лечението на рака, както и образователни материали на здравната инспекция и Министерството на здравеопазването.

Според Световната здравна организация (СЗО) раковите заболявания са втората причина за смъртност в световен мащаб след сърдечносъдовите. Това се потвърждава и от данните за област Смолян от 2022 г., които сочат, че относителният дял на умиранията от злокачествени новообразувания в областта е 15,7%, на второ място след умиранията от сърдечносъдови болести. Новорегистрираните случаи на рак са 346, а общият брой на болните е 4052. Смъртността е 309,8 на 100 хил. души население при 252,1 за страната. Високата смъртност продължава да е основният проблем при онкологичната патология в Смолянска област. Причините могат да бъдат открити в затруднен достъп до специализирана помощ и увеличаващите се новооткрити случаи.

Според специалистите една трета от случаите на най-честите видове рак могат да бъдат предотвратени и още толкова – излекувани при прилагане на подходяща превенция, ранна диагностика и лечение. Не всеки вид онкологичен проблем може да се избегне, но повечето видове рак не са с наследствен произход и върху тяхното развитие оказват влияние факторите на начина на живот и околната среда, които в огромна степен можем да намалим. Отказването на цигарите и електронагреваемите тютюневи изделия, поддържането на здравословно тегло чрез ежедневна умерена физическа активност и балансирано хранене, както и предпазването от някои инфекции, могат значително да намалят вероятността човек да развие или да умре от злокачествено заболяване.

Изключително важно за ефективното лечение на рака е той да бъдат открит в ранен стадий. Самопрегледите на млечните жлези при жените всеки месец, редовните огледи на тялото за новообразувания на кожата и регулярните профилактични изследвания и прегледи, предвидени и по здравна каса, са животоспасяващи. Те увеличават значително шансовете за ранно откриване – когато все още няма явни признаци, но е най-вероятно лечението да бъде успешно.

Повече информация за възможността за предотвратяване на рака можете да намерите в брошурата на РЗИ „Как да намалим личния си риск от раково заболяване“. В електронен вид е достъпна на сайта на инспекцията на следния линк: http://www.rzi-smolyan.com/LICHEN%20RISK.pdf, и чрез фейсбук страниците на общините.

При изготвянето на материала е използвана информация от интернет страниците на Световния ден за борба с рака (World Cancer Day), Центъра за превенция и контрол на болестите на САЩ, Американското раково общество и данни на РЗИ – Смолян.

Altrnative text

Вирни се горе