РЕГИОНАЛНА ДИСКУСИОННА СРЕЩА-ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

  РЕГИОНАЛНА ДИСКУСИОННА СРЕЩА-ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

По инициатива на РЕКИЦ “Читалища“ Смолян днес в Областна администрация се проведе Регионална дискусионна среща на тема: Нематериално културно наследство-водещи практики.

Срещата се съгласува с Министерство на културата и се реализира с експертното съдействие на представители на Европа Директно Смолян, РИМ “Стою Шишков“ и РБ “Николай Вранчев.

На срещата присъстваха представители на читалища и институции от област Смолян, вписани в националната или регионална листа по „Национална система „Живи човешки съкровища България” както и читалища, изпълнили дейности, свързани с 20-годишнината на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.

Целта на срещата беше да се представи опита, да се споделят мнения и направят препоръки за съхраняването в бъдеще на нематериалното културно наследство на региона.

Направиха се и конкретни предложения за подобряване работата в областта на нематериалното културно наследство, които ще се представят в Министерство на културата.

Вирни се горе