Регионална библиотека стартира изпълнението на нов проект

Регионална библиотека стартира изпълнението на нов проект

Регионална библиотека стартира изпълнението на проект „Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян – център за дигитализация на съдържание с местно културно значение”.

Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” #НФК по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” в рамките на 16 месеца, с бюджет 21 158,60 лв.

Основните цели на проекта са утвърждаване на Регионална библиотека като дигитален център в областния град с устойчиво създаване на нова услуга, ангажиране на партньорски организации към процеса на дигитализация на материали и колекции, осигуряване на непрекъснатост в дигитализацията на библиотечни документи от фонда на РБ.

Заложените за изпълнение проектни дейности включват: подготовка на помещение за дигитален център, закупуване на оборудване, обучение на служители за работа със специфична техника, дигитализиране на библиотечни единици, насърчаване и създаване на партньорства с организации пряко ангажирани с развитие, съхранение и популяризиране на културно-историческото ни наследство, дейности по комуникация и информираност.

Следете в сайта https://www.librarysm.com/index.html

и във фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/rbsmoljan етапите по реализиране на проекта!

Вирни се горе