Регионална библиотека организира среща със Светла Панайотова и романът й „Къде сме?”

Регионална библиотека организира среща със Светла Панайотова и романът й „Къде сме?”

Регионална библиотека организира среща с родената край Дунава, но живееща и творяща в Пловдив Светла Панайотова и романът й „Къде сме?”. Роман за търсенето, намирането, мястото, пътя на всеки човек, народ, целокупност в живота на Земята, Космоса.

Светла Панайотова е родена край Дунава, но живее, работи, твори в Пловдив. Обича да пътува, спортува, общува, изкачва планини, посреща изгреви, изпраща залези…Член е на Дружество на пловдивски писатели. Издала е: книгите: „Вечният кръговрат” (2004 г.) „Море, небе, земя, любов” (2007 г.), „Трепетно очакване” (2014 г.) - стихове, есета, лирически фрагменти и „Азбучен пътеводител на Словото” (2012 г.) - синтез от поезия,белетристика, наука, езотерика.

„Къде сме?” е роман за търсенето, намирането, мястото, пътя на всеки човек, народ, целокупност, в живота на Земята, Космоса.

Роман за Любовта и обичта, за приятелството – на фона на значими културни и обществени събития от края на 2017 г. и през 2018 г.

Книгата изобилства и с красиви природни картини от Родопите – магическа планина, в която Любовта се разгаря още по-силно. Освен естетическа наслада от текста,читателите ще се запознаят с интересни факти, ще научат повече за българските традиции и обичаи.

Вирни се горе