Регионален форум на тема: Анализи и приоритети в дейността на читалищата се проведе в Смолян

Регионален форум на тема: Анализи и приоритети в дейността на читалищата се проведе в Смолян

Регионален форум на тема „Анализи и приоритети в дейността на читалищата през 2021 година”, организиран от РЕКИЦ „Читалища”–Смолян се проведе днес в сградата на областна администрация. На форума присъстваха представители на община Смолян, читалища, читалищни библиотеки от областта и местни партньорски организации. Директорът на Регионална библиотека „Николай Вранчев” Смолян г-жа Светлана Хаджиева участва във форума с презентация,в която представи дейността на читалищните библиотеки в условия на епидемична обстановка. Специален гост бе д.м Силва Налбантян-Хачерян – началник отдел „Регионални дейности” в Министерство на културата, която запозна присъстващите с текущи програми за финансиране и сподели бъдещи инициативи, касаещи читалищата и библиотеките. Участие в дискусионния форум взеха ръководителят на РЕКИЦ „Читалища” Недялка Мачокова, Ваня Йорданова от РИМ “Стою Шишков”, библиотекари от Рудозем, Мугла, Славейно, Девин и Ерма река. Присъстващите заявиха желание за участие в наближаващите Европейски дни на наследството, както и активно включване в новата инициатива на РЕКИЦ „Читалища” – Регионална асамблея.

Вирни се горе