Смолянската червенокръстка организация ще проведе редовна сесия на Общото събрание

 Смолянската червенокръстка организация ще проведе редовна сесия на Общото събрание

На 24 февруари 2023г., от 16:00 часа, в залата на хотел „Кипарис алфа”, ще се проведе редовна сесия на Общо събрание на Смолянската червенокръстка организация. Събранието се провежда в съответствие с Устава на БЧК, висшите му ръководни органи заседават най-малко веднъж годишно, съобщи Мария Делева,Директор Обл.С на БЧК - Смолян.

Състава на Общото събрание е от 35 делегати, от десетте общински организации на БЧК, от Смолянска област, избрани на квотен принцип 4 – ри годишен мандат.

На делегатите ще бъде предложен следния дневен ред:

1. Отчет на Областния съвет на БЧК – Смолян за дейността 

   на организацията за 2022 г.

2. Отчет на бюджета за 2022 г

3. Отчет на Областната  контролна комисия за 2022г.

4. План за дейността на организацията за 2023г.

5. Бюджет на Областната организация на БЧК – Смолян за  2023 г.

6. Други.

Гости на събранието:

1. д-р Тенчо Тенев – председател на Етичната комисия към Националния съвет на Български Червен кръст,

2. Поканени са и други представители на партньорски институции и организации; 
Вирни се горе