Развиват туристическия продукт в община Мадан по трансграничен проект

Развиват туристическия продукт в община Мадан по трансграничен проект

Проект "Модернизация, реклама и изследване на пещери" (“Modernization, promotion and exploitation of caves“) или накратко “My Caves" има за цел интегрирането на пещерните обекти в трансграничния район за превръщането им в атрактивна тематична туристическа дестинация посредством иновативни ИТ решения. Това съобщиха от Община #Мадан.

Проектът е фокусиран върху прилагането на интегрирана стратегия за туристическо развитие за преодоляване на различни предизвикателства, като планинския характер на територията и отдалечеността й от икономическите центрове на двете страни. Освен това, той се стреми към създаването на интегрирани туристически дестинации, за да насърчи растежа на туристическото предлагане и да намери отговор на предизвикателствата, поставени от ниския капацитет на туристическите обекти, характерен за цялата трансгранична зона. Проектът залага на популяризирането на различни културни и природни ресурси за насърчаване на развитието на туристическия сектор.

Бенефициенти по проекта са следните 5 организации: Община Неа Зихни (Гърция) – водещ бенефициент, "Пещера Алистрати“ АД (Гърция), Дружеството в обществена полза към община Просечен (Гърция), Община Мадан, Туристическо дружество "Родопея“ (България).

Общият бюджет на проекта е 780 269,85 евро, като бюджета на община Мадан е 94 732,57 евро.

Периодът на изпълнение на проекта е почти 4 години, като приключва през втората половина на 2023 г.

fahri

Вирни се горе