Развитието на социалните услуги в региона на Смолян обсъди министър Шалапатова на работни срещи в областта

Развитието на социалните услуги в региона на Смолян обсъди министър Шалапатова на работни срещи в областта

Развитието на социалните услуги и повишаването на качеството на социалната работа чрез подобряване на условията на труд и мотивацията на работещите в системата беше основна тема на срещите на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на работно ѝ посещение в област Смолян. Заедно с представители на Регионалната дирекция за социално подпомагане и Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, тя посети местния Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания, както и Центъра за работа с деца на улицата в с. Широка лъка.

Очертаването на основните насоки за качествена подкрепа на децата от региона, чиито семейства живеят в рискова среда, беше акцентът при посещението на Центъра за работа с деца на улицата. Целта на социалната услуга е да предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. „Необходимо е разработването на социални услуги, чрез които тези деца не само да получават адекватна грижа, но и да бъдат предразположени да се възползват от възможностите на местната среда за своето културно и образователно развитие“, каза министър Шалапатова. Тя предложи изготвянето на интегрирана визия за разгръщане на различните социални, транспортни, образователни, здравни и културни услуги в областта, така че децата и семействата да получават цялостна и ефективна подкрепа.

Министър Шалапатова сподели и идеята на екипа на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на качеството на социалната работа чрез създаването на мрежа, в която работещите в социалната сфера от различни структури на национално и регионално ниво да обменят опит и добри практики. Според нея съвместната работа между специалистите в сектора е една от възможностите за преодоляване на проблемите, свързани с трудното привличане и задържане на младите кадри в системата, особено в по-малките населени места.

„Комплексът за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания в Смолян има много добра практика на дневна грижа. Затова бих искала да насърча ръководството и добрите специалисти тук да бъдат наши партньори и ментори на младите специалисти, които влизат в социалната сфера“, заяви Иванка Шалапатова при посещението на комплекса, предоставящ социални услуги в общността, включващи Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. „Постигнатото тук е пример и за други населени места в страната, защото хората с увреждания имат правото да бъдат щастливи и ние сме задължени като общество да им осигурим равни възможности за това“, допълни министър Шалапатова.

Вирни се горе