Разширяват гробищния парк в Смолян

Разширяват гробищния парк в Смолян

Общински съвет – Смолян гласува предложение за закупуване на имот за разширение на гробищен парк "Беклийца“.

Площта на имота е малко над 5 дка и граничи с действащия гробищен парк "Беклийца“ в гр. Смолян и съгласно регулационния план е с предназначение – за гробищен парк, посочи вносителят на докладната записка и кмет на Смолян, Николай Мелемов. Имотът разполага с необходимата инфраструктура и при придобиване от община Смолян може незабавно да започне да функционира по предназначение. Преди повече от една година община Смолян, с цел защита обществения интерес, предприе действия и заведе иск да и бъде признато правото й да изкупи този имот на цената, на която Илиян Стефанов Николов го е придобил, съгласно нотариалния акт. С оглед трудната размяна на книжа по делото и невъзможността да бъде призован единия ответник, все още не е проведено заседание по делото пред първата съдебна инстанция. В предвид настоящето развитите на спора не е ясно колко още време ще мине до окончателното решаване на делото, с влязъл в сила съдебен акт, се посочва в докладната записка.

Кметът Николай Мелемов призова съветниците, да вземат предвид и факта, че гробищният парк в "Беклийца“ в гр. Смолян е със запълнен капацитет. Така на днешното заседание на местният парламент бе взето решението да бъде закупен имота с 16 гласа "за“, без "против“ и трима "въздържал се“ .

Припомняме, че с предходно заявление от ноември 2021 г., Илиян Стефанов, собственик на имота бе предложил на община Смолян да изкупи земята на цена от 30.00 лв. на кв. м. С новото искане цената е занижена, като е предложена цена от 28.00 лв. на кв. м. или 141 876 лева за целия имот. В предложението се излагат съображение, че към настоящият момент пазарните условия са значително променени, инфлацията расте и цените на недвижимите имоти са се вдигнали сериозно, но независимо от това, като израз на уважение към жителите на гр. Смолян и с цел намиране на компромис в създалата се ситуация, предложената изкупна цена е занижена.

Вирни се горе