Разкриват над 1500 професионални паралелки през новата учебна година

Разкриват над 1500 професионални паралелки през новата учебна година

Общо 1 504 професионални паралелки ще бъдат разкрити през учебната 2023/2024 г. Това става ясно от предложения от регионалните управления на образованието държавен план-прием след 7 клас. По данни на Министерството на образованието това са 60,38% от всички.

Професионалните и профилирани паралелки през новата учебна година ще бъдат общо 2 491, а учениците в тях - 64 983.

Очаква се гимназистите в професионалните паралелки да са 39 319, а тези в профилираните - 25 664.

За новата учебна година се планират общо 1 477 STEM паралелки. От тях професионалните ще са 953, а профилираните - 524.

Вирни се горе