Разходите на българите растат по-бързо от доходите

Разходите на българите растат по-бързо от доходите

Разходите на българските семейства растат по-бързо от доходите.

Това сочат последните данни на НСИ. Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие е 2 207 лева и за година нараства с 16,5%.

В същия период общият разход на лице от домакинство е 1 962 лв. и се увеличава с близо 18% или с почти процент повече от ръста на заплатите.

Според данните разходите ни за храна и безалкохолни напитки продължават да се увеличават. За храна вече заделяме около една трета от дохода (31,2 на сто).

0.9% е месечната инфлация за юни спрямо май 2022 г.

Следват разходите за жилището - 17.3%, за данъци и осигуровки 12,8% и за транспорт 12,3%.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.6 на 18.9 кг, зеленчуци - от 20.3 на 19.4 кг и плодове - от 10.3 на 9.7 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар.

НСИ отбелязва, че доходите от пенсии се увеличават от 547 лв. на 760 лв. или с 39.1%.

Следва работна заплата, която се увеличава от 1 108 лв. на 1 193 лв. или със 7.7%.

Вирни се горе