Районно мюфтийство – Смолян откри книжарница за религиозна литература в с. Оряховец

Районно мюфтийство – Смолян откри книжарница за религиозна литература в с. Оряховец

Районно мюфтийство – Смолян откри книжарница за религиозна литература в с. Оряховец, общ. Баните. Официални гости на събитието бяха районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, наместник районния мюфтия на Златоград Байрам Ушев, Кмета на Община Баните Павлин Белчев, Председателя на Общински съвет Баните Севдалин Хъшинов, Секретаря на Община Баните Здравко Патев, Директора на Духовно училище гр. Момчилград Ахмед Бозов, Кмета на с. Оряховец Карамфил Шуменски, имама и председателя на мюсюлманско настоятелство с. Оряховец Идрис Кючуков и Мехмед Молаосманов, имами и представители на мюсюлмански настоятелства от региона и общественици.

В своето приветствено слово районния мюфтия отбеляза, че тази книжарница се открива в навечерието на месец Рамазан, месецът през който всевишния Аллах изпрати Своето последното Послание като напътствие и милост за човечеството. И първите знамения низспослани в Корана са знаменията на сура Съсирекът „Чети (о, Мухаммед) в името на твоя Господ, Който сътвори – сътвори човека от съсирек! Чети! Твоят Господ е Най-щедрия”. Именно посланието с откриването на тази книжарница е апел към общността и обществото, вслушвайки се в първата повеля на всевишния е четенето като основополагащ фактор за успех в земния и отвъдния живот.

Районния мюфтия спомена също, че от районното мюфтийство всеки петък ще изпращат свой представител, за да може да отговаря на въпроси, възникнали при прочета на книгите. Кметът на Община Баните Павлин Белчев поздрави районния мюфтия за добрата инициатива и спомена, че религията учи на добро и когато е представена на достъпен език е лесно разбираема за хората. Събитието завърши с дуа за берекет и благоденствие.

Вирни се горе