Районния мюсюлмански съвет – Смолян организира лекции през зимния сезон

Районния мюсюлмански съвет – Смолян организира лекции през зимния сезон

На 15.11.2023 г. Районния мюсюлмански съвет – Смолян проведе редовно заседание, на което беше обсъдена организацията на провеждане на традиционните лекции в джамиите по време на зимния сезон. РМС реши лекциите да стартират на 01.12.2023 г. и да продължат до началото на месец Рамазан, като лекциите ще се изнасят в 13 населени места в област Смолян.

Районния мюсюлмански съвет направи анализ и на националните кампании, организирани от Мюсюлманско изповедание и начинът на протичането им в област Смолян. Отчете се, че двете кампании за набиране на средства, както за ремонта на сградите на Висшия ислямски институт в гр. София, така и за подпомагане с хуманитарни пакети на нуждаещите се в Газа, са успешни, за което РМС благодари на мюсюлманските настоятелства, имамите и мюсюлманска общност. Обсъди се и протичането на благотворителната кампания за подпомагане на сираците в Република България при провеждането на „Седмица на сираците“, която продължава в момента в областта.

Съветът отбеляза важността да се насърчат желаещите да изучават ислямската религия като се записват във Висшия ислямски институт в гр. София, и биват ангажирани да работят в институцията, за да бъдат в полза на общността и обществото.

Вирни се горе