Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, напомня

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, напомня

За Вашата безопасност през настоящия зимен сезон и зачестилите пожари в кофи за смет и комини, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, Ви напомня че:

  • Мястото за изхвърляне на пепелта от печките, се извършва само в металните кошове предназначени за това.

  • Съществува забрана за изхвърлянето на нерегламентирани места, както и в кофи за смет на горяща пепел от отоплителните печки.

  • Ако забележите дим или пламъци от кофа за смет и имате възможност, угасете с вода преди да се е разгоряла напълно. При невъзможност се свържете с телефон 112.

  • Трябва да бъдете отговорни за пожаробезопасна експлоатация при почистването, зареждането и запалването на отоплителните на твърдо гориво.

  • Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост като се вземат мерки за ПБ.

При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения не допускайте:

- оставяне без наблюдение на отоплителни печки с твърдо, течно и газообразно гориво и електрически нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

- нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели несвързани с предназначението им;

- употребата на нафта, спирт, бензин и газ  за разпалване;

- сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

- принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините;
  • повторното запалване на печки с течно гориво преди те да са се охладили;

    • разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние по-малко от 0,5 m, от горими конструктивни елементи, стенни покрития и тавани;

Вирни се горе