Районна прокуратура разследва сигнали за закононарушения при изготвянето на списъците за гласуване с подвижни кутии в Баните

Районна прокуратура разследва сигнали за закононарушения при изготвянето на списъците за гласуване с подвижни кутии в Баните

При извършени проверки от служители на ОДМВР Смолян и РУ-Мадан по повод постъпили сигнали за евентуално извършени закононарушения във връзка с изготвянето на списъците за гласуване с подвижни избирателни кутии в община Баните, са образувани седем досъдебни производства. Досъдебните производства са образувани в условията на неотложност на основание чл.212 ал.2 от НПК, със съставянето на Протокол за първо действие по разследването – разпит на свидетел. Досъдебни производства са образувани с оглед данни за евентуално извършени документни престъпления по чл.309 от НК, затова че на различни дати през м. октомври и ноември 2021 г. са съставени неистински частни документи – Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, съгласно чл.37 от Изборния кодекс от името на 14 жители на община Баните, като са употребени в с. Баните пред Общинска администрация, за да се докаже, че заявленията са подадени от тези 14 лица, като в действителност същите декларират, че не са подавали и подписвали такива заявления. Материалите са докладвани в Районна прокуратура – Смолян. Разследването продължава под ръководството и надзорът на РП-Смолян.

Вирни се горе