Районна мюсюлманска конференция се проведе в Смолян

 Районна мюсюлманска конференция се проведе в Смолян

Преизбраха Неджми Дъбов за мюфтия на Смолян

Днес 30.06.2021 г., в Родопски драматичен театър – гр. Смолян се проведе Районна мюсюлманска конференция – Смолян. В Районната мюсюлманска конференция взеха участие 56 делегати. Сред официалните гости бяха д-р Мустафа Хаджи – Главен мюфтия на Република България, Младен Исаев – зам.областен управител на област Смолян, Мустафа Избищали – районен мюфтия на София, Амир Фелети – началник отдел „Образование“ към Главно мюфтийство, Ибрахим Мутаджиков – вр.и.д. районен мюфтия на Благоевград, Абдуллах Салих – ваиз към РМ – Пазарджик, Айдън Мухаммед – координатор на Коран курсовете, Ахмед Бозов – директор на ДУ гр. Момчилград, д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ – Смолян, председатели на общински съвети, общински съветници, главни архитекти, председатели на неправителствени организации, представители на частния бизнес, преподаватели в Духовното училище в гр. Момчилград, служители в изповеданието, бивши районни мюфтии, председатели и членове на мюсюлмански настоятелства, преподаватели в коран-курсове. Конференцията беше открита с четене на Коран от делегата и имам на гр. Рудозем – Вахди Делихусев. Думата беше дадена за приветствие на Главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи, който приветства делегатите и гостите и пожела успешно провеждане на Конференцията. Поздравителен адрес от името на Областния управител на област Смолян поднесе Младен Исаев – зам.- областен управител, който подчерта че Родопа планина е пример различните религии да живеят в мир и разбирателство по между си.

Приветствие поднесе и д-р Мими Кубатева – директор на РЗИ – Смолян, която подчерта доброто взаимодействие и диалог между двете институции РЗИ и Районно мюфтийство – Смолян. Председател на Конференцията беше имамът на гр. Мадан – Хайри Хасан. Вахди Бозов, секретар на районното мюфтийство и Вели Пачелиев, имам на гр. Смолян бяха протоколчици на Конференцията. Председателят на Районната организационна комисия Шефкет Хаджи, изнесе доклад за начина на организиране на Конференцията. Районния мюфтия изнесе 40 минутен синтезиран доклад за изминалия мандат 2016 -2021 г. който обобщаваше извършените дейности в административната, благоустройствена, образователна, социална и публична сфера. По отношение на номинациите за кандидат за районен мюфтия, председателят на Мандатната комисия Кемал Ахматев докладва, че на редовно заседание на районния мюсюлмански съвет на 16.06.2021 г. в гр. Смолян, членовете на Съвета, единодушно са номинирали Неджми Дъбов за районен мюфтия на Смолян. В деня на Конференцията бяха постъпили номинации от имамите-делегати от община Доспат, от Мюсюлманско настоятелство гр. Чепеларе и от делегата-имам на гр. Чепеларе които също номинират Неджми Дъбов за районен мюфтия. Думата взеха Хюсеин Камберов, делегат и имам на гр. Златоград и Мехмед Зехиров, делегат и имам на гр. Доспат които мотивираха предложението на районния мюсюлмански съвет за районен мюфтия. След проведено гласуване делегатите единодушно подкрепиха Неджми Дъбов за районен мюфтия на Смолян за мандат 2021-2026 г. който благодари за номинациите и получената подкрепата и доверие. В края на Конференцията на районния мюфтия беше връчено благодарствено писмо от Управителя на къщата за гости в гр. Смолян Рафика Глухова.

Вирни се горе