Ръководството на ОД МВР – Смолян се срещна с председателите на пенсионерските клубове

Ръководството на ОД МВР – Смолян се срещна с председателите на пенсионерските клубове

Ръководството на ОД МВР – Смолян и РУП – Смолян се срещна с председателите на пенсионерските клубове и председателите на съюзите на хората с увреждания от града.На срещата с възрастните хора присъстваха директорът на ОД МВР – Смолян комисар Кирил Хаджихристев, заместник – директор “Полиция” главен инспектор Георги Деянов, заместник директор “Пожарна безопасност и спасяване” комисар Красимир Шотаров, както и полицейските инспектори, обслужващи отделните райони в града и техните преки ръководители. Целта на проведената среща бе в свободен разговор възрастните хора да споделят с органите на МВР своите проблеми, свързани с тяхната сигурност и безопасност, да отправят към ръководството на смолянската дирекция своите забележки и препоръки за оптимизиране на полицейската дейност, да поставят за решаване актуални за тях въпроси. “Вие за нас сте коректив и ние искаме да чуем вашето мнение за нашата работа, вашите критики и забележки към нас, за да съумеем да коригираме своевременно пропуските си и да оптимизираме работата си в полза на хората от нашия град” – обърна се към присъстващите директорът на ОД МВР – Смолян комисар Хаджихристев и ги призова в качеството им на актив сред възрастните хора и хората с увреждания за активна гражданска позиция и своевременно подаване на сигнали в полицията за възникнали произшествия или извършени нарушения и престъпления. “Ние се стремим да сме близо до хората, да улесним комуникацията със съгражданите си, да откликваме своевременно на нуждите им” – допълни комисар Хаджихристев. От своя страна възрастните хора поставиха редица проблеми, свързани с обществения ред и сигурността в града. Като проблем те посочиха употребата на алкохол от подрастващите и съпътстващите това явление хулигански прояви, нарушения на обществения ред и повреждане на имущество, разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора, неспазване от малолетните и непълнолетните на вечерния час, проблема с недостига на паркоместа в града и културата на поведение на водачите на МПС. Засегната бе и темата за телефонните измами, като полицейските служители обстойно разясниха на възрастните хора схемите, по които се извършват измамите и апелираха към повече бдителност, по-малко доверчивост от страна на хората и своевременно подаване на сигнали за измами в полицията. Ръководството на ОД МВР – Смолян пое ангажимент пред пенсионерите да засили проверките по питейните заведения за присъствие на малолетни и непълнолетни след вечерния час, за сервиране и продажба на алкохол и цигари на деца, да увеличи полицейското присъствие около питейните заведения в късните часове на денонощието с цел осигуряване на добър обществен ред, както и да засили превантивната дейност по отношение на телефонните измами.

Вирни се горе