Радост в очите на децата след мисията „От деца за деца! Доброто продължава! Да подадем ръка!“

Радост в очите на децата след мисията „От деца за деца! Доброто продължава! Да подадем ръка!“

Уважаеми колеги, партньори и съмишленици в общата ни кауза – Мисия Благотворителност под наслов „От деца за деца! Доброто продължава! Да подадем ръка!

За пореден път с изключително удоволствие от Вашата сърдечна съпричастност към каузата ни, Ви информирам, за набраните средства от проведените ни три Благотворителни базара, за закупените и направени дарения.

I – ви – Благотворителен базар проведен на 03.12.2022г в с.Змеица, Международния ден на хората с увреждания, позициониран в заведение „Пеле”, с набрани средства от 337.50лв.

II – ри – Благотворителен базар проведен на 07.12.2022г. в гр.Доспат, на тържеството на Община Доспат, по случай запалването на светлините на елхата, позициониран на центъра на града, с набрани средства от 1798.00лв.

III – ти – Благотворителен базар проведен от 21.12.22г. – 23.12.22г. в гр.Смолян, позициониран на Стария Център на града с набрани средства от 1332.20лв.

Общата сума набрана от трите Благотворителни базара възлиза на 3467.70лв.

След направено обстойно проучване от страна на специалистите работещи в ЦОП и ДЦДМУ – гр. #Доспат, за необходимостта от своевременни потребности на потребителите от двата центъра и съгласуване с родителите, се закупиха:

3 броя масажиращи седалки за шиацу масаж със затоплящи и охлаждащи функции, с 3 вида масаж и 4 автоматични програми, на стойност 1415.99лв. /видно от фактура № 0300004663 / 12.01.23г./, които бяха предоставени на 3 от децата / младежи с трайни увреждания, посещаващи ДЦДМУ – гр.Доспат, както и закупени 2 броя преносими компютъра Лаптопи с пълно оборудване на стойност 2014.00лв., видно / от фактура № 4300016759 20.01.23г. /, предоставени на две от децата посещаващи ЦОП – гр.Доспат.

Вирни се горе