РАДОСЛАВ СМАИЛОВ СПЕЧЕЛИ ЗА ВТОРИ ПЪТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРИЗ „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“

РАДОСЛАВ СМАИЛОВ СПЕЧЕЛИ ЗА ВТОРИ ПЪТ НАЦИОНАЛНИЯ ПРИЗ „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА“

Радослав Смаилов е студент в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” в две паралелни магистърски програми – “Българската история в балкански и европейски контекст” към Философско-историческия факултет на ПУ и “Съвременни тенденции в обучението по БЕЛ” към Филологическия факултет на ПУ. През 2021 година завършва бакалавърска програма “Педагогика на обучението по български език и история” с пълно отличие и защита на две дипломни работи, а понастоящем е завършил първи семестър и в двете магистърски програми с пълно отличие. През изминалата година той печели приза “Студент на годината – 2020 г.” в категория “Педагогически науки”. За активната си научна и творческа дейност и през 2021 година е отличен от Националното представителство на студентските съвети в република България за “Студент на годината – 2021 г.” в категория “Хуманитарни и социални науки”. Националният приз „Студент на годината“ е най-престижния конкурс за млади хора в България и през тази година се провежда под патронажа на президента Румен Радев. Наградата на Радослав бе връчена лично от Ирена Анастасова – председател на парламентарната комисия по образование и наука на тържествена церемония в Аула “Максима” на Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София.

Освен пълното отличие, Радослав Смаилов има натрупан актив от над 20 научни публикации, последните 10 са реализирани през 2021 г. и са публикувани в специализирани издания. Има и публикувани статии в съавторство. Той е стипендиант и на фондация" Еврика", има множество призови места в конкурси за есета и художествено творчество и участва в научно-изследователски проекти с ръководител – гл. ас. д-р Мирослав Михайлов, преподавател във Филиала на ПУ в гр. Смолян.

“Щастлив съм, че миналата година получих този приз, но съм още по-щастлив, че бях отговорен и не спирах да работя и да се раздавам, за да го запазя и тази година. Благодаря на всички мои приятели, на близките си, на Националното представителство на студентските съвети, на преподавателите от двете магистърски програми, в които се обучавам. Изказвам специални благодарности на проф. д.н.к. Мария Шнитер, която формира любовта ми към медиевистиката, на доц. д-р Русалена Пенджекова и на доц. д-р Фани Бойкова за безрезервната помощ и подкрепа и на “главния виновник” и тази година наградата да бъде в моите ръце, жената, която не спря да вярва в мен, човекът, благодарение на когото 4 години съм на върха, моят научен ръководител – доц. д-р Румяна Комсалова”, сподели Радослав.

Вирни се горе