Работна среща представителите на областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград се проведе в Областна администрация

Работна среща представителите на областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград се проведе в Областна администрация

Работна среща представителите на областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград се проведе в Областна администрация-Смолян.

Дискутирани бяха възможностите, които дава за разработване на проекти програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция-България 2021-2027г.. Срещата бе по инициатива на Емил Хумчев-областен управител на Смолян, който бе домакин на проявата. В нея участие взеха областните управители на Благоевград Валери Сарандев, на Хасково-Катя Панева, Юлия Чортленева и Явор Руженов-заместник областни управители на Кърджали и Смолян, главни секретари и експерти от четирите областни администрации.

„Работата по планирането трябва да продължи, за да може да сме готови в максимална степен да се възползваме от европейско финансиране“, каза областният управител на Смолян Емил Хумчев.

Областните администрации са допустима целева група за кандидатстване по Програмата за ТГС Интеррег Гърция-България 2021-2027г., по която предстои да бъдат публикувани покани за кандидатстване. Представителите на четирите области обсъдиха проблемите, които срещат при кандидатстването и финансирането, тъй като не са първостепенен разпоредител със средства.

Стана ясно, че приоритетни за всички администрации са проектите, свързани с инфраструктурни обекти, които са застрашени от наводнения, повишаване на капацитета и техническата обезпеченост на Кризисните щабове, развитието на туризма, ефективни решения за зеления преход.

Участниците в срещата решиха да инициират съвместна среща в МРРБ с отговорностите по програмата, за да се обсъдят исканията и проблемите, които срещат при кандидатстване областните администрации. Обсъдена бе и идеята, областните администрации да поискат да се създаде фонд, който да гарантира и финансира участието им по европейски проекти. Областните управители ще запознаят с исканията си и Министерски съвет и финансовия министър.

oblasta

Вирни се горе