Работата по подобряването на инфраструктурата в община Чепеларе продължава с пълна сила

Работата по подобряването на инфраструктурата в община Чепеларе продължава с пълна сила

Към днешна дата има изготвени и съгласувани 11 броя проекти с разрешения за строеж, обхващащи инфраструктурата на всички населени места в община #Чепеларе. Подготвят се още 5 инфраструктурни обекта за издаване на разрешение за строителство в гр.Чепеларе, с. Хвойна, с. Проглед, с. Зорница и с. Забърдо.

Пред финал са ремонтните дейности по улица „9-ти септември“ в с. Хвойна с дължина 291 м. Подменени са бордюри и тротоари, утре предстои довършване и в петък, при подходящи метеорологични условия, предстои поставяне на втория повърхностен пласт асфалтова настилка, с което обектът ще бъде приключен. Предстои изкърпване на улична мрежа в селото в размер на 1000 кв.м.

След това ще се продължи изкърпването на уличните мрежи в селата Павелско, Малево и Орехово.

В град Чепеларе се работи активно в междублоковото пространство при блоковете „Скиор“ 3, 4 и 5. Целта е подмяна на амортизирани тротоари, бордюри, междублокови асфалтови пътища и отводняване на повърхностни води.

Поставени са седалките на трибуните при мини-футболното игрище към СУ „Васил Дечев“ в град Чепеларе, към момента се възстановяват прилежащите към него тротоар и парапет.

Следващата седмица ще започне работата по изпълнението на мащабния проект за реновиране на спортната площадка при тенис кортовете.

В с. Богутево предстои довършване на водопроводната мрежа, започната миналата година -клонове 1 и 3, а 2 и 4 са завършени.

В селата Лилеково и Острица предстои поетапна подмяна на водопроводната мрежа, както и изкърпване на уличната мрежа от началото на с. Богутево към тях.

В к.к. Пампорово предстои довършване на улица при хотел „Сокол“ и хотел „Арфа“ в участък от около 200 метра с подмяна на асфалтова настилка.

Периодично ще Ви уведомяваме за хода на инфраструктурните дейности на официалните интернет и фейсбук страници на община Чепеларе.

Вирни се горе