Пуснаха Николай Хаджиев-Главата под гаранция

Пуснаха Николай Хаджиев-Главата под гаранция

На 21.10.2010г., състав на Смолянския окръжен съд разгледа молбата, внесена от адвокатите на обвиняемия Н. В. Х. за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение “домашен арест” в по-лека. При преценката си, съставът на съда счете молбата за основателна по следните съображения: Срещу обвиняемия Н. В. Х. от гр. Смолян е повдигнато обвинение за това, че е принудил А. Й. А чрез сила и заплашване да извърши нещо противно на волята му – да прехвърли собствеността на съсобствен недвижим имот – апартамент и с това му е причинил значителни имуществени вреди в размер на около 25 000 лева. Първоначално, спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, която Пловдивският апелативен съд замени с „домашен арест”. Тази мярка продължава вече повече от два месеца, през което време липсват каквито и да е данни обвиняемият да се е опитвал да се укрие или да въздейства по някакъв начин на свидетелите по делото. Това процесуално поведение на обвиняемия обосновава извода, че за същия не е налице основание да се предполага, че би могъл да се укрие или да извърши друго престъпление. Освен това, свидетелите, уличаващи обвиняемия в извършеното престъпление, са разпитани пред съдия и техните показания биха могли да бъдат ползвани в едно бъдещо съдебно производство, което обстоятелство изключва наличието на интерес у обвиняемия за някакво въздействие върху тези свидетели, за промяна на показанията им в негова полза. Също така, съдът счита, че с оглед характера и тежестта на повдигнатото обвинение, досъдебното производство е продължило един прекалено дълъг период от време, през който необосновано са ограничени правата на обвиняемия. С оглед изложените съображения, Смолянският окръжен съд измени взетата спрямо обвиняемия Н. В. Х. мярка за неотклонение „домашен арест” в по-лека такава – „гаранция” в размер на 3 000 /три хиляди/ лева. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Пловдив.

Вирни се горе