Публикуван е нов проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

	 Публикуван е нов проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван нов проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Линк към проекта на насоките: Проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, отразяващ нов срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция | МРРБ (mrrb.bg)

Крайната дата за подаване на предложения и възражения е 02.12.2022 г.

Вирни се горе