Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 г. на Община Смолян ще се проведе на 30 май

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 г. на Община Смолян ще се проведе на 30 май

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 г. На Община Смолян ще се проведе на 30 май от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян, съобщиха от Община Смолян.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Смолян Николай Мелемов кани жителите на община Смолян, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на Публично обсъждане на проект на бюджет 2017 г.

Бюджетът на община Смолян е основния финансов план на общината, свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт и други.

Вирни се горе