Публична дискусия относно планирането на социалните услуги се проведе в Община Смолян

Публична дискусия относно планирането на социалните услуги се проведе в Община Смолян

На 8 ноември т.г. в Община Смолян се проведе публична дискусия относно планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Преди това на сайта на Община Смолян беше публикуван Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, както и Предложение за национална карта на социалните услуги. По темата през април т.г. се проведе и обществено обсъждане.

Участие в дискусията взеха секретарят на Община Смолян Момчил Николов , експертът в дирекция „Хуманитарни дейности“ Зорница Кавалджиева, партньори, доставчици на социалните услуги и граждани.

Представените на срещата Анализ и Планиране на социалните услуги от Община Смолян се извършват съгласно нормативните изисквания и указания на Агенцията за социално подпомагане, като целта е планираните услуги от Община Смолян да бъдат включени в Национална карта на социалните услуги.

Изразено беше мнението, че Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво съдържа подробна и адекватна информация за наличието и състоянието на съществуващите социални услуги на територията на общината.

Анализът, предложенията и обобщената информация за резултатите от проведеното обсъждане и публичната дискусия ще бъдат разгледани на областно ниво за включването им в националната карта на социалните услуги.

Вирни се горе