ПСИХОЛОЗИ В ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА АГРЕСИЯТА

ПСИХОЛОЗИ В ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА АГРЕСИЯТА

Психолозите към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Елена Бончева и Росен Кубински дискутираха темата за агресията и решаването на конфликти с учениците от 6а клас от ОУ „Иван Вазов“ в Смолян. Те дадоха примери от живота и как самите подрастващи да направят самооценка на поведението и постъпките си. Кубински им разясни какви негативни последици могат да настъпят за тях при неспазване на училищния правилник.

Психолозите дадоха съвети и насоки на учениците как да създадат позитивен климат и среда за учене. Превенцията е първият фактор за формирането на положителни качества сред подрастващите. Темата с агресията е много актуална, защото се среща често около нас и затова е необходимо да се говори с учениците как да избягват конфликтните ситуации. Това коментира след срещата секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Сийка Алексиева.

Вирни се горе