ПСИХОЛОЗИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“, "ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“

ПСИХОЛОЗИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“, "ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“

За поредна година се провежда Лятната школа "Ваканция в музея - научи българското" с деца от Смолян.Тя преминава при изключително голям интерес от малчуганите.

Организаторите на популярната инициатива са РИМ "Стою Шишков" в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Смолян.

Психолозите от Консултативния кабинет на МКБППМН Елена Бончева и Росен Кубински се включиха в лятната школа, като проведоха занятия с деца на тема "Опознавам себе си и света", съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

За децата бе важно да се запознаят и изработят правила за работа в групата, които да се спазват през дните на лятната школа. Освен това да придобият познания как да регулират взаимоотношенията помежду си.

Във всяка от групите имаше деца, които очароваха с кристалния си глас, танцовите си умения, поетичните и творческите си възможности.

Работата в този формат помага за сближаване на подрастващите, които живеят в Родопите и тези, които отдавна са напуснали родния край, посочи Алексиева.

Тези срещи между децата допринасят за нови приятелства и незабравими преживявания.

Организаторите на лятната школа пожелават на всички деца весело и безгрижно лято.

Вирни се горе