ПСИХОЛОЗИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“, „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“

ПСИХОЛОЗИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА НА РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“, „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“

В лятната дейност, ,, Ваканция в музея -2022", която се провежда в РИМ ,, Стою Шишков "- Смолян се включи и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

В различните дейности, заложени в програмата ще участват ученици от учебните заведения в Смолян.

Съвместната инициатива е насочена към организиране на свободното време на децата, за да се намират в приятна и весела среда.Участвайки в тези инициативи, подрастващите ще развият индивидуални качества и умения.

„Ваканция в музея“ включва разнообразни занимания, рисуване на керамично гърне, запознаване с традиционните ястия за Родопите и тяхното приготвяне, изработка на картини с техника от плъст са само част от дейностите предвидени за децата.

За успешното протичане на заниманията , психолозите Елена Бончева и Росен Кубински показаха на децата как да се опознаят по-добре, как да станат приятели, да общуват малки и големи, за да сформират знаещ и можеш екип.

Нека време прекарано заедно да остави незабравим спомен за всяко дете, а наученото да бъде запомнено, каза в заключение Алексиева.

Снимки: РИМ „Стою Шишков“

Вирни се горе